03.04.2024 | Certyfikat Oponiarski®

Certyfikacja serwisów to lepsza jakość obsługi opon i poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Certyfikat Oponiarski® to audyt warsztatów oponiarskich. Jest dostępny dla wszystkich serwisów zajmujących się obsługą opon. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: www.certyfikatoponiarski.pl

Pomysł niezależnego certyfikatu oponiarskiego zrodził się z potrzeby poprawy poziomu jakości obsługi w serwisach oponiarskich oraz docenienia starań tych serwisów, u których fachowa obsługa jest codzienną praktyką. To także wyróżnik przyciągający nowych klientów, którzy będą łatwo mogli znaleźć certyfikowane serwisy na mapie i przekonać się, jak wysoką jakość one oferują.

Kryteria certyfikacji dotyczą zarówno wyposażenia technicznego serwisu, jak i wyszkolenia mechaników oraz poziomu obsługi klienta. Z uwagi na duże zróżnicowanie jakości usług w serwisach zajmujących się oponami w Polsce, w certyfikacie oponiarskim są dostępne 3 poziomy zaawansowania w obsłudze opon – dobry, bardzo dobry i wzorowy. W każdym z nich są kryteria główne (kluczowe dla prawidłowego wykonania obsługi) i kryteria warunkowe (które są ważne dla oceny ogólnej danego serwisu). Tylko od danego serwisu zależy, czy będzie rozwijał się i certyfikował na kolejne stopnie, czy od razu zacznie od średniego albo najwyższego poziomu. Lista kryteriów oraz procedury obsługi opon dostępne są na stronie Certyfikatu Oponiarskiego.

Korzyści dla Państwa Serwisu

⦿ Wewnętrzna weryfikacja jakości funkcjonowania
⦿ Kalibracja umiejętności mechaników
⦿ Rozmowa podsumowująco – doradcza z audytorem
⦿ Wsparcie procesu szkolenia nowych pracowników
⦿ Zniżki na szkolenia w Akademii Oponiarskiej PZPO
⦿ Wyróżnienie dla serwisów i potwierdzenie wysokiej jakości usług
⦿ Kampania marketingowa PZPO promująca certyfikowane serwisy
⦿ Większe zainteresowanie klientów indywidualnych i flotowych, możliwość posługiwania się zdobytym certyfikatem

Jesteś zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu? Zapraszamy do kontaktu: jedrasik@fleetmaster.com.pl

PZPO i audytorzy zapewniają niezależność certyfikatu i profesjonalny audyt. Wyróżnikami certyfikatu oponiarskiego, jaki dostaną wszystkie serwisy pozytywnie kończące audyt, są: duża tablica z logo certyfikatu i wskazaniem poziomu obsługi i segmentu oraz certyfikat w formie dyplomu.


Więcej informacji na stronie PZPO.
Kampania informacyjna: www.oponymajamoc.pl