zadzwoń lub napisz

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu:
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

FLEET MASTER Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 16, 02-230 Warszawa
Tel. 22 452 59 35, E-mail: biuro@fleetmaster.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000530903, NIP: 534-249-83-07, REGON: 14735428000000, kapitał zakładowy: 200 000 PLN.

profesjonalna kadra

Poznaj nasz zespół

Obsługa Klienta:

+48 22 452 59 35

Joanna Mackiewicz

Kierownik Działu Obsługi Klienta

mackiewicz@fleetmaster.com.pl

Mateusz Borys

Specjalista ds. Obsługi Klienta

borys@fleetmaster.com.pl

Magdalena Miciałkiewicz

Specjalista ds. Obsługi Klienta

micialkiewicz@fleetmaster.com.pl

Dział Handlowy:
Remigiusz Sawicki

Menadżer ds. Relacji z Klientami

+48 453 067 933

sawicki@fleetmaster.com.pl

Współpraca z Serwisami:
Marcin Jędrasik

Lider Zespołu ds. Współpracy z Serwisami

+48 721 721 707

jedrasik@fleetmaster.com.pl